top of page

PROJECTES D'OBRA

Des de l'Agència Igualadina realitzem tot tipus de projectes d’obra (enderrocs, obra nova, rehabilitació d’edificis, disseny d’interiors, etc) i ens podem encarregar de tots els processos que hi intervenen.  

Tenim en consideració tots els factors en cada actuació i assessorem a cada client de forma individual i personalitzada segons les seves necessitats.  

Pots posar-te en contacte amb nosaltres i consultar-nos a través del nostres canals de comunicació.

ENDERROCS
Enderroc edifici
ENDERROCS

Es tracta de la demolició parcial o total d’una edificació, ja sigui degut al seu mal estat o a la construcció d'un nou edifici. 

Realitzem tot tipus d'enderrocs, des de naus industrials a edificis plurifamiliars.

Per a aquest tipus de projecte és necessari realitzar un projecte d'obra i obtenir una llicència municipal d'obres majors.

Per a demanar més informació, pots accedir al nostre formulari web. 

OBRA NOVA
OBRA NOVA

Els projectes d'obra nova consisteixen en la construcció d'un edifici nou, com poden ser edificis plurifamiliars, cases unifamiliars, naus industrials o piscines.

Cada projecte és diferent segons el tipus de construcció a edificar, la normativa urbanística i les necessitats del client, i és necessari obtenir una llicència d'obres municipal per poder executar l'obra.

Des de l'Agència Igualadina, ens encarreguem de tot el procés constructiu, des del disseny de l'edifici fins al tancament de l'obra. Sol·licita'ns més informació.

Fachada Obra Nova
REHABILITACIÓ I REFORMA
REHABILITACIÓ I REFORMA

 

 

Els projectes de rehabilitació i/o reforma consisteixen en adequar espais existents d'edificis per  les necessitats i exigències del moment. 

Realitzem tot tipus d'obres de reforma i rehabilitació: d'edificis plurifamiliars, de pisos, d'estructures, de coberta, de façanes, energètiques, etc.

Per a les obres de reforma és necessari un permís dobres, i que depenent del tipus i grau d'intervenció seràn obres menors o majors.

Demana més informarció sobre aquests tipus de projecte en aquest enllaç.

Façana_estat_inicial.jpg
Foto 1.jpg
DISSENY D'INTERIOR
Disseny Interior.jpg
DISSENY D'INTERIORS

 

 

L'interiorisme consisteix en decorar i dissenyar espais interiors existents tenint en compte l'espai, la llum, els colors, el mobiliari, i el seu ús.

A l'Agència Igualadina tractem cada projecte de forma totalment personalitzada i segons les necessitats i prioritats de cada client.

Per a més informació pots vistar la nostra pàgina de contacte o pots omplir el formulari web. 

DIRECCIÓ OBRA
DIRECCIÓ D'OBRA

 

Per a executar obres majors, i en algunes menors, és nessessari que un tècnic competent assumeixi la direcció d'obra i d'execucció.

La direcció d'obra consisteix en controlar que s'executin les obres tal i com estan marcades en el projecte i en les seves modificacions, així com determinar solucions a possibles imprevistos durant la seva execució. La direcció d'execució consisteix en controlar la correcta execució i la qualitat de l'obra. (Consulta'ns)

Edifici plurifamiliar d'habitatges.jpg
COORDINACIÓ DE SEGURETAT
COORDINACIÓ DE SEGURETAT

 

La figura del coordinador de seguretat i salut és la màxima autoritat i responsable en matèria de seguretat tant en la fase de projecte com durant la execució de la obra, i és qui indica les pautes en l'estudi de seguretat de l'obra i comprova que el constructor les compleixi. 

 

Si vols consultar-nos sobre aquesta qüestió, truca'ns.

 

COORDINADOR SEGURETAT.jpg
bottom of page