top of page

ESTUDIS

A l'Agència Igualadina realitzem estudis tècnics per a la millora de la gestió immobiliària i per a fomentar la rehabilitació d'edificis.

Redactem estudis de seguretat i salut per a obres de construcció. Realitzem estudis de viabilitat econòmica per a la execució de promocions immobiliàries

També realitzem altres estudis tècnics constructius i arquitectònics relacionats amb la millora i el foment de la rehabilitació, com són estudis de millora energètica d'un immoble, estudis de millores en accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i diagnosis estructurals

Pots demanar més informacia a través del nostre formulari , via e-mail o trucar-nos al 938031230.

ESS
ESTUDISEGURETAT.jpg
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

 

En obres de construcció en que un tècnic competent assumeix la direcció de l'obra, cal disposar d'un estudi bàsic o estudi de seguretat i salut.

Aquests estudis avaluen els riscs en funció de la probabilitat i la severitat que pot causar en cada acció durant la execució de les obres.

Pots consultar-nos via e-mail sobre aquesta qüestió.

PROMOCIO IMMOBILIARIA
ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA

Aquests estudis valoren, des d'un punt de vista econòmic, la viabilitat d'un projecte d'obres, ja sigui per a promoció immobiliària o per intervencions en edificis existents.

En aquests estudis també donem alternatives per a que els projectes puguin ser viables: co-operació econòmica, permutes, cerca de financiació, formular metòdes de pagament alternatius, de lloguer energètic, etc.

Tens dubtes sobre aquest tipus d'estudi? Contacta'ns.

MILLORA ENERGÈTICA
ESTUDIS DE MILLORA ENERGÈTICA

Realitzem estudis energètics en edificis, on comprovem el consum d'energia de l'últim any i tots els factors climatics externs i interns, i estudiem els seus sistemes constructius i instal·lacions.

A partir de la recopilació de dades podem proposar quines actuacions es podrien dur a terme per tal de millorar la eficiència energètica de l'edifici i reduir la despesa energètica.

Valorem també la viabilitat econòmica de la proposta així com l'amortització a llarg termini. 

Demana més informació omplint el nostre formulari

PROMOCIÓIMMOBILIARIA.JPG
Rehabilitació Energètica (3).JPG
ASCENSOR
ESTUDIS DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Estudiem la manera d'eliminar les barreres arquitectòniques en les zones comuns d'edificis de comunitats de propietaris o particulars, mitjançant la formació de rampes, instal·lació d'ascensors, o eliminat graons. 

Proposem varies opcions per a que en edificis existents es pugui implementar les condicions mínimes d'accessibilitat, i també les valorem econòmicament.

Vols instal·lar un ascensor al teu edifici? Vols eliminar graons d'accés a l'edifici? Truca'ns.

IMG_20210113_103516.jpg
DIAGNOSI
DIAGNOSI D'ESTRUCTURES

 

 

Realitzem diagnosi, o estudi de l'estat acutal, d'estructures i fonaments d'edificis existents, en elements portants de fusta, acer, fàbrica i formigó armat. Determinem si la estructura és segura en l'estat actual i per a l'ús previst per a la que treballarà.

En cas de que una estructura no sigui suficientment segura, proposem actuacions de millora, com reforços i substitució funcional d'elements, i estudiem la viabilitat econòmica d'aquestes intervencions. 

T'han sortit esquerdes en parets o paviments? Vols rehabilitar un edifici i vols saber com està l'estructura? Envia'ns un e-mail o truca'ns.

Diagnosi Estructural 3.jpg
bottom of page