top of page

DOCUMENTS TÈCNICS

Des de l'Agència Igualadina ens encarreguem de la redacció de documents tècnics relacionats amb l'arquitectura, la construcció i l'urbanisme que requereixen de la certificació d'un tècnic qualificat.

 

Realitzem projectes de parcel·lació i divisió horitzontal, que requereixen d'una llicència urbanística administrativa, i també altres tipus de documents com declaracions d'obra nova, certificacions tècniques, informes, dictàmens, peritatges i valoracions immobiliaries.

Per a sol·lictar més informació clica aquí.

PARCELA
PARCEL·LACIO.jpg
PARCEL·LACIÓ

 

Un projecte de parcel·lació consisteix en la segregació o agrupació urbanística d'una o més parcel·les.

 

Aquest document ha de ser compatible amb la normativa urbanística vigent i és necessari obtenir una llicència municipal per a poder inscriure's al registre de la propietat.

A l' Agència Igualadina ens encarreguem de realitzar tots els tràmits corresponents per a la seva aprovació i inscripció. 

 

Si vols consultar-nos sobre parcel·lacions pots fer-ho a través del nostre formulari web.

DIVISIÓ HORITZONTAL
DIVISIÓ HORITZONTAL

Un projecte de divisió horitzontal tracta sobre la divisió d'un immoble en entitats independents, transformant-lo de propietat vertical a propietat horitzontal. 

Aquest document ha d'obtenir una llicència urbanística municipal per a poder-se inscriure en el registre de la propietat. 

Si vols més informació pots contactar amb nosaltres a través dels nostres canals de comunicació.

Divisió Horitzontal.jpg
DECLARACIÓ OBRA NOVA
DECLARACIÓ D'OBRA NOVA

 

És un document tècnic on, mitjançant un aixecament de plànols, es certifica la existència d'un edifici o part d'un edifici que no consta que estigui inscrit en el registre de la propietat.

En aquest document també es fan constar les coordenades UTM de l'edifici i ha d'estar signat per un tècnic competent.

Demana més informarció sobre aquests documents aquí.

DON.jpg
CERTIFICACIONS TÈCNIQUES
CADASTRE.jpg
CERTIFICACIONS TÈCNIQUES

 

Són certificats tècnics relacionats amb l'arquitectura i urbanisme signats per un tècnic qual·lificat.

Són un exemple documents com: certificat de solidesa, certificat de validació gràfica i cadastral, aixecament de plànols, aixecament de parcel·les i certificat de coordenades georeferenciades amb arxius gml. 

Pots consultar el nostre apartat de contacte on trobaràs totes les dades de contacte. 

INFORMES
INFORMES, DICTÀMENS I PERITATGES

 

Son documents tècnics que informen de problemes en elements i sistemes constructius,  determinen el motiu d'aquestes deficiències i les actuacions a realitzar per al seu arranjament. 

A l'Agència Igualadina, realitzem informes de fissures i esquerdes, de problemes d'humitats de filtració, d'humitats de condensació, de l'estat de cobertes, façanes i estructura. 

Vols més informació? Envia'ns un correu a info@agenciaigualadina.com

Reparaci%C3%83%C2%B3_de_cornisa_edited.j
VALORACIONS
VALORACIONS IMMOBILIÀRIES

 

Són documents que determinen el valor de mercat d'un immoble en el moment actual segons la ordre ECO/805/2003 de 27 de març El valor d'un immoble depèn de varis factors com són: les seves característiques com la situació, la seva antiguitat, l'ús, l'estat de conservació, etc. 

Realitzem valoracions i taxacions per herències, informatives, per peritatges, i per processos judicials. 

Tens dubtes? Pots consultar-nos via WhatsApp al 93 803 12 30

 

Captura_edited_edited.jpg
bottom of page