top of page

LLICÈNCIES ADMINISTRATIVES

Des de l'Agència Igualadina tramitem documents a l'administració per a la obtenció de llicències, cèdules i certificats. 

 

Entre d'altres tramitem cèdules d'habitabilitat, certificats energètics, informes d'inspecció tècnica d'edificis, llicències d'obertura d'activitats. 

Pots demanar més informacia a través del nostre formulari , via e-mail , Whatsapp o trucar-nos al 938031230.

CH
CH.jpg
CÈDULES D'HABITABILITAT

Les cèdules d'habitabilitat acrediten que un habitatge és habitable i que compleix amb les condicions mínimes d'habitabilitat segons el decret 141/2012 de 30 d'octubre.

 

Per a obtenir aquest document atorgat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, és necessari que un tècnic competent visiti l'habitatge per certificar que aquest és habitatble.

 

Sol·licita el teu pressupost a través del nostre WhatsApp al  93 803 12 30

INH
INFORME PER A LA TRANSMISSIÓ D'HABITATGE USAT (INH)

Un informe per a la transmissió de l'habitatge usat o informe de no habitabilitat (INH) és un document firmat per un tècnic competent que es fa quan un habitatge ha de ser transmès a un altre persona i aquest no compleix les condicions mínimes d'habitabilitat, i que per tant, no pot obtenir la cèdula d'habitabilitat degut a que requereix una rehabilitació, reforma o enderroc.

Aquest document actualment no necessita cap tipus de llicència administrativa però és requerit per al registre de la propietat per a la seva inscripció. 

Demana informació sobre l'INH.

INH.jpg
CEE
CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICI (CEEE)

 

El certificat energètic és un informe que valora  l'eficiència energètica d'un edifici o part d'edifici, o d'un local comercial. Determina les emissions de diòxid de carboni i el consum energètic de l'immoble. 

Un tècnic competent ha de realitzar una visita a l'immoble per a que l'administració, a Catalunya l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), emeti una etiqueta energètica. 

Des del juny de l'any 2013, és un document obligatori a l'hora de llogar o vendre un edifici, habitatge i/o local, segons el Real Decret 235/2013, i pots consultar si un immoble disposa d'etiqueta energètica en aquest enllaç.

Demana el teu pressupost omplint el formulari.

CEE.jpg
ITE
ITE. Agència Igualadina 6
INFORME D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI (IITE)

 

L'informe d'insepacció tècnica del l'edifici (IITE) és un informe obligatori per a tots aquells edificis plurifamiliars i unifamiliars entremitgeres que tinguin una antiguitat de més de 45 anys.

Aquest informe l'ha de realitzar un tècnic competent i per a redactar-lo, cal que aquest tècnic inspeccioni i comprovi visualment l'estat dels elements comuns de l'edifici (façanes, cobertes, escales, ascensors, estructura, patis interiors i instal·lacions). En l'informe es conclou si l'edifici té deficiències lleus, importants, greus o molt greus, i si per tant és apte o no. 

Un cop emès aquest informe, es sol·licita a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el Certificat d'Aptitud de l'Edifici, que un cop atorgat pot tenir una vigència màxima de 10 anys.

Sol·licita el teu pressupost via e-mail o omplint el formulari.

ACTIVITATS
LLICÈNCIES D'ACTIVITATS

 

A l'hora d'obrir un establiment comercial o iniciar una activitat econòmica, cal obtenir un permís administratiu per a la seva obertura.

Previ a qualsevol pas s'ha de consultar si, segons les normatives municipals i autonòmiques vigents, es pot implementar l'activitat. 

Per aquest tràmit i depenent del tipus d'activitatcaldrà realitzar un projecte d'activitat o un certificat tècnic, on en ambdos documents serà necessària la figura d'un tècnic.

Vols iniciar la teva activitat? Pots consultar-nos a través dels nostres canals.

CERTIFICAT TECNIC ACTIVITAT.jpg
TRAMITS ADMIN
TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Des de l'Agència Igualadina realitzem tràmits amb les administracions relacionades amb l'arquitectura, la construcció i l'urbanisme i que no requereixen de documents tècnics.

Realitzem tràmits davant el cadastre, ajuntaments, administració autonòmica i estatal.

Tens dubtes? Truca'ns.

 

TRAMITS ADMINISTRATIUS.jpg
bottom of page